Yyberfocus teatteriryhmä adhd-diagnosoiduille

Aloitimme syksyllä 2015 yhteistyön ADHD-liiton kanssa. Tämän seurauksena syntyi teatteriryhmä adhd-diagnosoiduille ja heidän läheisilleen. Yyberfocus ryhmän ohjaajana toimii Kasperi Nordman.

Syksyllä -16 sai ensi-iltansa ryhmän ensimmäinen näyttämöteos: 427 Askelta.

Ohjaajan ja koreografin osaava, lämmin ja jämäkkä ote kuljetti ryhmän tavoitteeseen, jota lähestyttiin pitkäjänteisesti, kuukausien kurinalaisuutta ja sitoutumista vaatineella yhteistyöllä. Esiintyjien luovuus, muisti, kyky heittäytyä tilanteeseen, musiikillinen lahjakkuus ja luottamukseen perustuva upea yhteistyö koskettivat ja herättivät myötäelämään”. 

Lainaus ADHD-liiton jäsenlehden 4/2016 s.19 artikkelista. Teksti Paula Kinnunen, nuoren adhd-miehen äiti, joka toimii johtavana valmentajana ja psykologina työhyvinvoinnin, kuntoutuksen ja lentopelon parissa.

427 Askelta teosta on esitetty Helsingin Yliopistolla keväällä -18 sekä Kuntoutussäätiöllä Helsingissä syksyllä -16.

Opinnäytetyö;

Osallistujien kokemuksia Yyberfocus- teatterista

Kaisa Lähteenmäki teki lopputyön Yyberfocus teatterin osallistujien kokemuksista ensimmäisenä toimintavuonna (2016). Lopputyö on tehty Mikkelin Ammattikorkeakoulun kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmasta.

”Toteutin 2016 tammikuussa aloittaneeseen YyberFokus-teatteriryhmään kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen. Tutkimuksen tein teemahaastatteluna, johon osallistui viisi haastateltavaa, ikäjakauma haastateltavissa oli 19-29- vuotta. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tavoitteenani oli saada esiin, millainen kokemus YyberFokus-teatteri on ollut osallistujille.”  Kaisa Lähteenmäki

Tuli heti, molemmista (mainitsee nimet) tosi hyvä fiilis, että selkeesti oikeesti tietää mitä tekee ja on tosi paljon kokemusta. Tavallaan niinku ryhmänvetäjien puolelta otetaan tosissaan se. Heti sellanen olo et okei, nyt tapahtuu jotain aika siistii, mitä ei oo ennen ollu. Tosi hienoo päästä siihen heti mukaa. Taitavia, lahjakkaita niinku tosi mukavia, hirvee tietomäärä ja kokemusmäärä. Asenteet on molemmilla äärimmäisen kohillaan ja se on tosi tärkeetä, et he kuitenki luo sen ilmapiirin. Se on ihan erinomainen. Ryhmä odottaa tosi paljon ohjaajilta ja he myös kyl antaa. He lunastaa kyllä ne odotukset.” (H2)